Preloader image


Zaměstnanci

Kardioambulance s.r.o. je pracoviště, které vzniklo v roce 1997, od té doby bylo u nás vyšetřeno cca 25 000 pacientů. Provádíme kompletní kardiologická vyšetření i specializovaná neinvazivní kardiologická vyšetření. Podle závažnosti onemocnění a potřeb našich pacientů zajišťujeme vysoce specializovanou kardiovaskulární péči v rámci spolupráce se všemi specializovaný kardiocentry v ČR. Všichni lékaři Kardioambulance jsou erudovaní odborníci, splňující veškeré legislativní požadavky na odbornou kvalifikaci.

MUDr.Hana Skalická,CSc.,FESC

MUDr.Hana Skalická,CSc.,FESC

Vedoucí lékař

Promoce na Lékařské fakultě UK v Praze. 15let IKEM Praha, vědecká aspirantura v oboru echokardiografie. 2x atestace,licence vydané ČLK pro kardiologii,interní lékařství, osvědčení pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře. Předseda České asociace ambulantních kardiologů, člen výboru České kardiologické společnosti, místopředseda výboru pracovní skupiny ČKS kardiovaskulární rehabilitace. Fellow of European Society of Cardiology 2010.

MUDr. Ivan Karel

MUDr. Ivan Karel

Odborný lékař - kardiolog

Promoce na Lékařské fakultě UK v Praze. Praxe Kardiocentrum FN Královské Vinohrady. Lékařský ředitel a primář kardiologie Lázně Poděbrady do roku 2009. Atestace z Interny a z Kardiologie. Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor kardiologie, interní lékařství, osvědčení vydané MZ k výkonu lékařské praxe v oboru kardiologie, interní lékařství. Místopředseda České asociace Ambulantních kardiologů.


MUDr. Hana Skalická, Ph. D.

MUDr. Hana Skalická, Ph. D.

Odborný lékař - kardiolog

Promoce v roce 2005, 1LFUK v Praze, pracovala 14let na 2. interní klinice VFN (kardiologie). Atestace z kardiologie 2011, licence intervenční kardiologie, licence invazivní diagnostická kardiologie. PhD titul - 1LFUK 2011. Členem ČKS.

MUDr. Michal Krutský

MUDr. Michal Krutský

Odborný lékař - kardiolog

Promoce v roce 1999 3. LF UK v Praze, pracoval na 2. a 3. interní-kardiolog. klinice, KC FNKV. Atestace vnitřní lékařství, zpec. způsobilost MZČR pro vnitřní lékařství, Licence ČLK pro obor Vnitřní lékařství a urgentní medicíny. Hlavním zájmem je diferenciální diagnostika a klinická medicína. Aktivně se zapojuje do postgraduálních aktivit ambulantní kardiologie a mezioborové problematiky.


MUDr. Jiří Leso

MUDr. Jiří Leso

Odborný lékař - kardiolog

Odchod do důchodu 31.12.2023

Helena Fluxová

Helena Fluxová

Zdravotní sestra

osvědčení vydané MZ k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná setra, registrace MZ. Odborná praxe Fakultní nemocnice U svaté Anny Brno, od roku 2012 Kardioambulance.


Anna Vítová

Anna Vítová

Zdravotní sestra

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Mělníku. Zdravotní sestra v Kardioambulanci s.r.o. od roku 2020.

Pavla Vydrželová

Pavla Vydrželová

asistent

Absolventka Střední průmyslové školy v Praze studijní obor ekonomický - provoz obchodu. Kardioambulance s.r.o. od roku 2018.


Jana Chudobová

Jana Chudobová

asistent

Asistent na administrativní práci. Kardioambulance s.r.o. od roku 2016.

Ivana Pechanová

Ivana Pechanová

Asistent

Vystudovala gymnázium v Kralupech nad Vltavou, asistentka v Kardioambulanci s.r.o. od roku 2020


Ing. Marko Mihálik

Ing. Marko Mihálik

vedoucí oddělení kardiofit, masáže

vzdělání ekonomické, specializovaný kurz masáže. Kardioambulance od roku 2015.
Zaměstnanci Kardioambulance se aktivně podílí na odborném růstu. Spolupráce v rámci České kardiologické společnosti, účast na ústních i plakátových sdělení
Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti