Preloader image


Zaměstnanci

Kardioambulance s.r.o. je pracoviště, které vzniklo v roce 1997, od té doby bylo u nás vyšetřeno cca 25 000 pacientů. Provádíme kompletní kardiologická vyšetření i specializovaná neinvazivní kardiologická vyšetření. Podle závažnosti onemocnění a potřeb našich pacientů zajišťujeme vysoce specializovanou kardiovaskulární péči v rámci spolupráce se všemi specializovaný kardiocentry v ČR. Všichni lékaři Kardioambulance jsou erudovaní odborníci, splňující veškeré legislativní požadavky na odbornou kvalifikaci.

MUDr.Hana Skalická,CSc.,FESC

MUDr.Hana Skalická,CSc.,FESC

Vedoucí lékař

Promoce na Lékařské fakultě UK v Praze. 15let IKEM Praha, vědecká aspirantura v oboru echokardiografie. 2x atestace,licence vydané ČLK pro kardiologii,interní lékařství, osvědčení pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře. Předseda České asociace ambulantních kardiologů,člen výboru České asociace zobrazovacích metod v kardiologii, člen výboru pracovní skupiny ČKS kardiovaskulární rehabilitace. Fellow of European Society of Cardiology 2010.

MUDr. Ivan Karel

MUDr. Ivan Karel

Odborný lékař - kardiolog

Promoce na Lékařské fakultě UK v Praze. Praxe Kardiocentrum FN Královské Vinohrady. Lékařský ředitel a primář kardiologie Lázně Poděbrady. Atestace z Interny a z Kardiologie. Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor kardiologie, interní lékařství, osvědčení vydané MZ k výkonu lékařské praxe v oboru kardiologie, interní lékařství. Člen výboru Čs. asociace Ambulantních kardiologů a pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace.


MUDr. Hana Skalická, Ph. D.

MUDr. Hana Skalická, Ph. D.

Odborný lékař - kardiolog

Promoce v roce 2005, 1LFUK v Praze, pracovala 14let na 2. interní klinice VFN (kardiologie). Atestace z kardiologie 2011, licence intervenční kardiologie, licence invazivní diagnostická kardiologie. PhD titul - 1LFUK 2011. Členem ČKS.

MUDr. Michal Krutský

MUDr. Michal Krutský

Odborný lékař - kardiolog

Promoce v roce 1999 3. LF UK v Praze, pracoval na 2. a 3. interní-kardiolog. klinice, KC FNKV. Atestace vnitřní lékařství, zpec. způsobilost MZČR pro vnitřní lékařství, Licence ČLK pro obor Vnitřní lékařství a urgentní medicíny. Hlavním zájmem je diferenciální diagnostika a klinická medicína. Aktivně se zapojuje do postgraduálních aktivit ambulantní kardiologie a mezioborové problematiky.


Helena Fluxová

Helena Fluxová

Zdravotní sestra

osvědčení vydané MZ k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná setra, registrace MZ. Odborná praxe Fakultní nemocnice U svaté Anny Brno, od roku 2012 Kardioambulance.

Veronika Šimáčková

Veronika Šimáčková

Zdravotní sestra

Osvědčení vydané MZ k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná setra, registrace MZ. Kardioambulance s.r.o. od roku 2016.


Zdeňka Stošková

Zdeňka Stošková

Zdravotní sestra

Střední zdravotnická škola ve Znojmě obor zdravotní sestra. Kardioambulance s.r.o. od roku 2018.

Pavla Vydrželová

Pavla Vydrželová

asistent

Absolventka Střední průmyslové školy v Praze studijní obor ekonomický - provoz obchodu. Kardioambulance s.r.o. od roku 2018.


Jana Chudobová

Jana Chudobová

asistent

Asistent na administrativní práci. Kardioambulance s.r.o. od roku 2016.

Mgr. Ivana Svojšová

Mgr. Ivana Svojšová

Fyzioterapeut

FTVS v Praze obor Fyzioterapie – Rehabilitační inženýrství . Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut. Kardioambulance s.r.o. od roku 2017.


Ing. Marko Mihálik

Ing. Marko Mihálik

vedoucí oddělení kardiofit, masáže

vzdělání ekonomické, specializovaný kurz masáže. Kardioambulance od roku 2015.
Zaměstnanci Kardioambulance se aktivně podílí na odborném růstu. Spolupráce v rámci České kardiologické společnosti, účast na ústních i plakátových sdělení
Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti