Preloader image


Zaměstnanci

Kardioambulance s.r.o. je pracoviště, které vzniklo v roce 1997, od té doby bylo u nás vyšetřeno cca 25 000 pacientů. Provádíme kompletní kardiologická vyšetření i specializovaná neinvazivní kardiologická vyšetření. Podle závažnosti onemocnění a potřeb našich pacientů zajišťujeme vysoce specializovanou kardiovaskulární péči v rámci spolupráce se všemi specializovaný kardiocentry v ČR. Všichni lékaři Kardioambulance jsou erudovaní odborníci, splňující veškeré legislativní požadavky na odbornou kvalifikaci.

MUDr.Hana Skalická,CSc.,FESC

MUDr.Hana Skalická,CSc.,FESC

Vedoucí lékař

Promoce na Lékařské fakultě UK v Praze. 15let IKEM Praha, vědecká aspirantura v oboru echokardiografie. 2x atestace,licence vydané ČLK pro kardiologii,interní lékařství, osvědčení pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře. Předseda České asociace ambulantních kardiologů,člen výboru České asociace zobrazovacích metod v kardiologii, člen výboru pracovní skupiny ČKS kardiovaskulární rehabilitace. Fellow of European Society of Cardiology 2010.

MUDr. Ivan Karel

MUDr. Ivan Karel

Odborný lékař - kardiolog

Promoce na Lékařské fakultě UK v Praze. Praxe Kardiocentrum FN Královské Vinohrady. Lékařský ředitel a primář kardiologie Lázně Poděbrady. Atestace z Interny a z Kardiologie. Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor kardiologie, interní lékařství, osvědčení vydané MZ k výkonu lékařské praxe v oboru kardiologie, interní lékařství. Člen výboru Čs. asociace Ambulantních kardiologů a pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace.


MUDr. Antonín Křivohlavý

MUDr. Antonín Křivohlavý

Odborný lékař - kardiolog

promoce na Lékařské fakultě UK v Praze, primář lůžkového oddělení DTC v Praze, 2x atestace, nositel licence vydané ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru interního lékařství, kardiologie, osvědčení vydané MZ k výkonu lékařské praxe v oboru kardiologie, interní lékařství. Od roku 2015 Kardioambulance.

MUDr. Alice Hachová

MUDr. Alice Hachová

Odborný lékař - kardiolog

promoce na Lékařské fakultě UK v Praze, atestace kardiologie, Osvědčení vydané MZ k výkonu lékařské praxe v oboru kardiologie. Odborná praxe v Nemocnici Na Vinohradech, od roku 2014 Kardioambulance.


Helena Fluxová

Helena Fluxová

Zdravotní sestra

osvědčení vydané MZ k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná setra, registrace MZ. Odborná praxe Fakultní nemocnice U svaté Anny Brno, od roku 2012 Kardioambulance.

Jitka Janečková

Jitka Janečková

asistent

Asistent na administrativní práci, absolvent kurzu pro práci ve zdravotnictví. Kardioambulance od roku 2009.


Bc. Anna Plobstová

Bc. Anna Plobstová

Fyzioterapeut

1. lékařská fakulta UK Praha, oboru fyzioterapie. kardioambulance od roku 2015

Ing. Marko Mihálik

Ing. Marko Mihálik

vedoucí oddělení kardiofit, masáže

vzdělání ekonomické, specializovaný kurz masáže. Kardioambulance od roku 2015.
Zaměstnanci Kardioambulance se aktivně podílí na odborném růstu. Spolupráce v rámci České kardiologické společnosti, účast na ústních i plakátových sdělení
Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti