Preloader image

Monitorace ekg (Holter)Informace pro pacienty:

Nemocnému je zapůjčeno zařízení nahrávající po dobu 24 hodin nepřetržitě ekg (elektrickou aktivitu srdeční činnosti). Nemocný dostane záznamový deník, do něhož zaznamenává nejen své obtíže, ale i zatížení, které by mohlo souviset s výskytem arytmií (nepravidelná srdeční činnosti). Tento deník je velmi důležitou součástí zhodnocení záznamu. Po vrácení záznamníku se provádí náročné zpracování počítačem, záznamy odpovídající srdečním stahům diferencují se do skupin a rozlišují se skupiny normálních a abnormálních stahů. Podle jejich počtu, tvarové charakteristiky a časově vázaného výskytu se provádí závěrečné hodnocení.

Rada z deníčku:

V deníčku je uvedeno jak zacházet se zapůjčeným záznamníkem: v žádném případě jej nesmíte otevřít, okamžitě dojde k ukončení záznamu, zacházejte se záznamníkem opatrně, aby nedošlo k jeho poškození (se záznamníkem se nesmíte koupat ani sprchovat). Dbejte pokynů sestry, která Vám záznamník předává. Záznamy do deníčku zapisujte průběžně a ne až následně po ukončení záznamu před odevzdáním přístroje a deníčku.

Závěrečný protokol obsahuje vyjádření o kolísání tepové frekvence ve vztahu k zatížení fyzickému i psychickému (popis v deníku nemocného), o záznamu abnormální srdeční aktivity, o výskytu arytmií. Metoda slouží rovněž ke kontrolám a průběžným hodnocením vývoje arytmií a srdečního onemocnění, aby mohla být odpovídající léčba aplikována ve správném časovém sledu.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti