Preloader image

Ergometrie a spiroergometrieERGOMETRIE

Zátěžové vyšetření se provádí v případech, kdy je nutno zjistit funkční rezervy Vašeho srdce. Má za úkol zjistit, jak se Vaše srdce a krevní oběh vyrovnávají se zátěží. Nejčastěji se používá k vyloučení či potvrzení ischemické choroby srdeční při udávaných bolestech na hrudi, dále k určení maximální výkonnosti srdce a krevního oběhu, a to i po prodělaném srdečním infarktu nebo srdeční operaci.

Zátěžový test se provádí za kontroly krevního tlaku a tepové frekvence. Vlastní zátěž na kole trvá asi 10 minut, následuje 6 minut nezbytného sledování v klidu, bezprostředně po ukončení testu. V průběhu vyšetření je nemocný o postupu přesně instruován sestrou pod vedením lékaře. Používáme různé protokoly zátěžových testů, které se liší intenzitou zatížení a dobou trvání testu. Vždy jsou voleny citlivě, s ohledem na důvod vyšetření a onemocnění vyšetřovaného a aktuální trénovanost

Příprava k vyšetření – doporučujeme:

Sportovní oblečení, krátké kalhoty nebo tepláky, boty vhodné pro šlapání na kole, ručník.

Rada:

Test nelze provádět v průběhu infekčních či jiných onemocnění, včas nahlaste tyto potíže sestře, nebo se včas omluvte. Připravte si seznam dlouhodobě užívaných léků (vynechejte jen po dohodě s lékařem). 1-2 hodiny před testem není vhodné kouřit, jíst a pít alkohol.

Závěrečný protokol je určen lékaři požadujícímu provedení testu, shrnuje výsledek testu s informací o možném srdečním onemocnění, o toleranci zátěže, výkonnosti, eventuálních srdečních arytmiích a tepové a tlakové reakci na zátěž.

 

SPIROERGOMETRIE

Zátěžový test doplněný hodnocením spotřeby kyslíku a výdechu kysličníku uhličitého (přiložená maska na ústech s přívodem vzduchu). Umožní přesněji určit aktuální stav výkonnosti organismu a je podstatným ukazatelem pro navazující kardiorehabilitační cvičení, kdy nejpřesněji určuje správné nastavení bezpečné a účinné tréninkové zátěže, intenzity i doby trvání. Dále se používá k posouzení odpovědi na léčbu u nemocných se srdečním selháním a k určení významnosti chlopenních vad před plánovaným kardiochirurgickým výkonem. Rovněž se využívá v případech snížené zátěžové kapacity nebo dušnosti k rozlišení plicní a kardiální etiologie.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti