Preloader image

Kardiologické vyšetřeníPožadavky k prvnímu vyšetření kardiologickému vyšetření

Žádost lékaře nejčastěji praktického, internisty (žádanka „K“) ke kardiologickému vyšetření je podkladem k objednání.

Vlastní vyšetření

Měření krevního tlaku. Skládá se ze 2 složek: systolický tlak - normální hodnoty do 140 mmHg a diastolický tlak- do 90mmHg – přesné vyjádření získáte od lékaře.

Pořízení záznamu EKG

Grafický záznam elektrické srdeční aktivity snímané elektrodami, přiloženými na hrudník a končetiny. Poloha vleže v klidu s celkovým svalovým uvolněním.

Lékař bude k závěrečnému vyjádření požadovat

Seznam veškerých léků, které trvale užíváte (včetně gramáže), doporučujeme – napište si doma všechny léky. Připravte si informaci o závažných onemocněních a operacích. Informace o léčbě všech onemocnění a kontrolách od příslušných odborníků, případně kopii zpráv. Lékař bude požadovat podrobnější popis kardiálních obtíží (bolest na hrudníku, dechové obtíže a otoky nohou), které doplní klinickým vyšetřením.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti