Preloader image


Administrativní požadavky pacienta nad rámec zdravotního pojištěníCeník poskytované péče pro samoplátce k 1.6.2023.

Ceník

Výpis ze zdravotní dokumentace pro potřeby pacienta 250,-
     
Výpis z dokumentace pro životní pojistku 300,-
     
výpis z dokumentace - křivka ekg, výsledek holterovské monitorace 30,-
     
Potvrzení ke studiu na vysoké škole 150,-
     
Jiný administrativní výkon vyžádaný pacientem a nesouvisející s poskytováním léčebně preventivních služeb 15 minut práce sestry 50,-
     
Jiný administrativní výkon vyžádaný pacientem a nesouvisející s poskytováním léčebně preventivních služeb nad 5 min. a za každých započatých 30 min. lékařem 200,-
     
Vyplnění "Návrhu na lázeňské služby" - samoplátci 500,-
     
Kopírování A4, 1 stránka 5,-
     
Požadavek na administrativní zpracování dokumentace online 40,-
     
Požadavek na objednání samoplátce online, povinná záloha 500,-
     
Požadavek na vzdálenou konzultaci online 200,-
     

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti