Preloader image

Telemonitorace krevního tlakuIndikace k vyšetření:telemonitoring TK - méně zatěžující než klasická monitorace TK – chybí noční měření ve spánku Základní doba a pro telemonitoring 2 -4 týdny – delší období po dohodě pacienta s lékařem. - Pozn. ze zkušeností jiných pracovišť se ukazuje příznivá možnost pro pacienty – zakoupení monitoru /doposud pro telemonitoring TK/ s trvalou komunikací s monitoračním centrem) – dle požadavku může být i náš systém takto rozšířen. Instruktáž sestrou nebo fyzioterapeutem, připravený návod, který si nemocný odnese sebou. Platbu i zálohu je nutné uskutečnit předem s podpisem smlouvy o zapůjčení přístroje. Nemocný bude v pravidelných intervalech kontaktován sestrou. Výkon není hrazen z veřejného zdravotnického pojištění, postupujeme dle platného ceníku.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti